Viestintä & digitalisaatio

Vain viestimällä voit näkyä asiakkaillesi

Tarvitsetteko selvityksen asiakkaidenne tarpeista ja toiveista? Pitäisikö potentiaalinen asiakas saada huomaamaan, mitä hyötyä juuri teidän tuotteestanne on juuri heidän yritykselleen? Ehkäpä joudutte markkinoimaan sähköistä palvelua tilanteessa, jossa asiakas ei ole vielä sisäistänyt digitalisaation mahdollisuuksita? Pitäisikö uusi appi tai muu teknologinen ratkaisu saada kääntymään ymmärrettäväksi suomeksi? Pitäisikö sen tuomista hyödyistä kertoa selkeästi?

Jos vastasit johonkin yllä olevista kysymyksistä ”kyllä”, ota yhteyttä ja kartoitetaan viestintätarpeesi.

Jos et viesti etkä selkeytä sanomaasi, maaliin pääsy on lähes mahdotonta – kun tavoitteena on menestyminen.

Viestintä Skrivauksen missiona on ymmärtää ensin oman asiakkaansa – siis sinun – tarpeet ja sen jälkeen sinun asiakkaasi tarpeet, jolloin viestintä voidaan kohdentaa ja sillä voidaan saada tulosta aikaiseksi.

Digitalisaatio ei ole helppo käsite. Sen hyödyistä viestiminen vaatii erityisosaamista ja aihepiirin ymmärrystä, jota saa vain kokemuksen kautta. Digitalisaation hyödyt realisoituvat usein täysimääräisesti vasta tulevaisuudessa, kun muut palveluun liittyvät palaset on uudistettu. Tämän vuoksi on tärkeää, että markkinointiviestinnän suunnittelijat ja tekjät ovat aiheen päällä – eivät aiheen vietävinä.

Selvitä tarve ja laadi suunnitelma

Onnistuneen viestinnän ja markkinoinnin taustalla on kohderyhmän tunteminen. Hyvän taustatyön pohjalta asiakkaalle voidaan tarjota sitä palvelua, mitä hän tarvitsee.

Kokemuksella

  • Markkinointiviestinnän strategiat ja suunnitelmat.
  • Suunnitelmien toteutus.
  • Selvitykset.
  • Asiakkaiden tarpeiden kartoitukset.

Onnistumisen kannalta oleellista on toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja määrätietoinen toteuttaminen.

Strategioiden ja suunnitelmien lisäksi ja tueksi:

♦ verkkosivustojen tekstit
♦ uutiskirjeet
♦ artikkelit, tiedotteet tai esitteet
♦ blogit, Twitter- ja Facebook -päivitykset
♦ asiakas- ja henkilöstölehtien toimitusprosessit. Työt aikatauluissa pysyen ja tekstit ilmavasti.

Laadukkaasti ja kustannustehokkaasti: Viestintä, markkinointi ja selvitykset. Tavataan ja kartoitteean viestintätarpeesi. Ensimmäinen palaveri on aina maksuton.

Ota yhteyttä: